ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง ปีการศึกษา 2559
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
18
16
34
1
อบ.2
15
19
34
2
รวม อบ.
33
35
68
3
ป.1
11
12
23
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
18
10
28
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
82
64
146
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
99
214
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559