โครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริตร่วมกับรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคน เพื่อยกระดับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต ณ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *