Author Archive: admin

ถวายความอาลัยฯ

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ คณะครู นักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง ประชาชน หมู่ 3 บ้านหนองบัวงาม หมู่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่นาวาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแม่นาวาง และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันถวายความอาลัยแด่ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง อำเภอแม่อาย จังหวัด