Author Archive: admin

โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยางทำริบบิ้นสีดำ เพื่อแจกให้กับประชาชน

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง ผอ.นิกร ขันเล็ก พร้อมคณะครูและนักเรียน พร้อมกันทำริบบิ้นสีดำ เพื่อแจกให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง พร้อมกันกับได้ประดับผ้าสีดำขาว เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

คณะครู/นักเรียน

งานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการครูเดชา ธัญญเจริญ